เว็บสล็อตโอกาส: เปิดรับสมัครโครงการพี่เลี้ยง

เว็บสล็อตโอกาส: เปิดรับสมัครโครงการพี่เลี้ยง

Training theเว็บสล็อต Women Sport for All Leaders of Tomorrow” มุ่งหวังที่จะจัดหาและเสริมพลังให้กับหญิงสาวชาวยุโรปและแอฟริกันรุ่นใหม่ หมดเขต 31 มีนาคม 2020ด้วยแผนการเคลื่อนย้ายและการให้คำปรึกษาที่ครอบคลุมทั่วโลก ผู้เข้าร่วมจะเสริมสร้างความสามารถในการจ้างงานในอนาคต และพัฒนาตนเองและการพัฒนาทางอาชีพผ่านการได้มาซึ่งทักษะและความรู้ใหม่

ที่ได้รับจากการศึกษานอกระบบและเวลาที่ใช้ในต่างประเทศ

โครงการนี้นำโดย The Association for International Sport For All (TAFISA) และยังรวมถึงเครือข่าย European Network of Sport Education (ENSE) เช่นเดียวกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งสโลวีเนีย และสภากีฬาแห่งสหภาพแอฟริกาภาค 5ด้วยโครงการนี้ ที่ปรึกษาทั้งสามคนจะประกอบด้วยพี่เลี้ยงหนึ่งคนจากแอฟริกา ที่ปรึกษาจากยุโรปหนึ่งคน และพี่เลี้ยงหนึ่งคน (ทั้งจากแอฟริกาหรือยุโรป) จะถูกสร้างขึ้น ทั้งสามคนจะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ผู้ให้คำปรึกษาจะทำงานในโครงการความร่วมมือ และผู้ให้คำปรึกษาแต่ละคนจะเข้าร่วมในกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบตัวต่อตัวระดับนานาชาติสามกิจกรรม

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ENSE กำลังมองหาที่ปรึกษาชาวยุโรปสองคนจากภายในเครือข่ายเพื่อเข้าร่วมในโครงการให้คำปรึกษานี้ การสมัครมีกำหนดส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2020 และสามารถส่งไปที่ info (a) sporteducation.euพี่เลี้ยงควรเป็นพันธมิตรกับสมาชิก ENSE ปัจจุบันและคาดว่าจะปฏิบัติตามแนวทางโครงการอย่างเต็มที่ และขอให้ส่งแบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกครบถ้วนและจดหมายสนับสนุนเมื่อสมัคร

แทรกซึมอยู่ในโลกแห่งการกีฬา รวมถึงประเด็นเรื่องการรวมเข้า การเข้าถึงทรัพยากร อุดมการณ์ที่เป็นพิษ การเลือกปฏิบัติ ความยากจน และการขาดจุดโฟกัสของการพัฒนาแบบองค์รวม ในช่วงเวลาแห่งการแยกตัวและถอนตัว เราได้รับโอกาสในการประเมินระบบอีกครั้ง และทำการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่มีความหมายและมีการคิดล่วงหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและหลีกเลี่ยงภัยพิบัติที่มากขึ้น ปัญหาสังคมในวงกว้างที่สะท้อน เสริมกำลัง และสนับสนุน โดยโครงสร้างอำนาจในกีฬาจะต้องถูกท้าทายโดยตรงในระดับบุคคลและระดับองค์กร

กีฬาและการออกกำลังกายไม่ได้

 “ดีโดยเนื้อแท้”เนื่องจากไม่สามารถแยกออกจากความเป็นจริงทางสังคมในวงกว้างได้ อย่างไรก็ตาม กีฬาและการออกกำลังกายมีศักยภาพที่จะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง เนลสัน แมนเดลาและผู้มีวิสัยทัศน์คนอื่นๆ ปกป้องคุณค่าของการสร้างกีฬาด้วยศีลธรรมและอุดมการณ์ที่ดีที่สุดในยุคนั้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความหวัง และขับเคลื่อนความก้าวหน้าในสังคมเพื่อนำพาผู้คนมารวมกัน วงการกีฬาต้องตั้งเป้าที่จะได้รับการตกแต่งใหม่ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะส่งเสริมค่านิยมเชิงบวก โดยการสร้างบริบทที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการเลี้ยงดู

โดยการรวมกิจกรรมทางกายและโปรแกรมที่จัดไว้ (โดยมีเป้าหมายและค่านิยมในการพัฒนาที่ระบุ) ผู้เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์จากทั้งสองอย่าง ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดโปรแกรมการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกายและการได้มาซึ่งทักษะทางจิตภายในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวก ความน่าดึงดูดใจของโปรแกรมดังกล่าวคือสามารถมีต้นทุนต่ำ ปรับให้เข้ากับบริบทเฉพาะ ครอบคลุม และมีความยืดหยุ่นในการนำไปใช้ โครงการ Positive Youth Development (PYD) เป็นหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว เยาวชนเป็นทรัพยากรสำหรับการลงทุนและให้โอกาสในการเติบโตและได้รับทักษะและความสามารถที่นำไปสู่การพัฒนาในเชิงบวกตลอดชีวิตสำหรับบุคคลและสังคมโดยรวม

แล้วเราจะจัดการกับการพัฒนาเยาวชนในช่วงวิกฤตโลกได้อย่างไรในประเทศเช่นแอฟริกาใต้ซึ่งเต็มไปด้วยความไม่เท่าเทียมกันที่ดูเหมือนจะผ่านไม่ได้แล้ว ?ชุมชนการกีฬาที่มากขึ้นจะเผชิญกับการลดเงินทุนและการสนับสนุนทางการเงินในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกยังคงขยาย ตัวอย่างต่อ เนื่อง การปรับให้เข้ากับความ ต้องการของเขา นั้นต้องการ : ความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณการทำงานร่วมกัน และ แนวทางพหุภาคส่วน มุมมองแบบองค์รวมจะต้องถูกนำมาใช้เพื่อชื่นชมระดับที่เชื่อมโยงกันของสังคม แบบจำลองทางสังคมและนิเวศวิทยาช่วยสร้างแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลที่มีต่อโครงการพัฒนาใดๆ เมื่อพิจารณาถึงระดับ m acro ควรเน้นที่การปรับโครงสร้างภาครัฐและเอกชนที่มีอยู่ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มเงินทุน หรือการเปลี่ยนเส้นทาง ทรัพยากรจากกีฬาชั้นนำไปสู่โปรแกรม PYDเว็บสล็อต